ANO

 • ovocné a zeleninové odpady
 • kávové a čajové zbytky
 • novinový papír, lepenka, papírové ručníky
 • posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky
 • třísky, piliny, hobliny, kůra
 • trus hospodářských zvířat
 • popel ze dřeva
 • skořápky z ořechů
 • Sláma a přebytky ze ZD

NE

 • kosti, odřezky masa, tuky
 • chemicky ošetřené materiály
 • rostliny napadené chorobami
 • popel z uhlí a cigaret
 • nedopalky
 • časopisy
 • trus psů, koček aj. masožravců
 • plasty, kovy, sklo, kameny
 • oddenkový plevel

Na seznamu kompostovatelných materiálů jsou běžně uváděny i některé materiály, jejichž přítomnost v kompostu sice nijak neškodí, ale vzhledem k problematické rozložitelnosti by měly být vkládány do kompostu pouze v malých dávkách. Experimentálně byla potvrzena obtížná rozložitelnost odpadu z citrusových plodů, vnějších vrstev cibulových slupek, jehličí, a to zejména tisu červeného (Taxus baccata L.), do kompostu se příliš nehodí ani dřevnaté části rostlin větších rozměrů (ideální velikost je do 2×2 cm – dřevní štěpka). Dlouhou dobu se rozkládají také ořechové slupky, vaječné skořápky a korek. Všechny uvedené bioodpady je možno kompostovat jen v omezené míře a po mnohem delší časový úsek než ostatní bioodpad.