3 fáze kompostování

Fáze kompostování

Kompostování má tři základní fáze:

  1. Termofilní fáze
  2. Mezofilní fáze
  3. Dozrávání

V první (Termofilní) fázi, kdy dochází k rozkladu jednodušších látek (sacharidy, aminokyseliny) působením mikroskopických hub a tyčinkovitých bakterií. Teplota materiálu rychle roste a může se vyšplhat až na 70°C! Za růst teploty může tzv. odpadní teplo, které se uvolňuje rozkladem energeticky bohatých látek. Hodnota pH klesá pod vlivem tvorby organických kyselin (octová, mravenčí, propanová, máselná). Začátek rozkladu snadno rozložitelných látek jako jsou: cukry, škroby, bílkoviny, lipidy, dále pokračuje rozklad hůře rozložitelných látek (celulóza, dřevovina). Je nutné zajistit dostatečnou aeraci (provzdušnění) například přehazováním. V této horké fázi dochází díky vysoké teplotě k tzv. hygienizaci. To je proces, kdy se zahubí zárodky chorob a semena plevelů. Aby k hygienizaci došlo, je potřeba na
kompost přidávat větší množství materiálu najednou. Tato horká první fáze kompostování může trvat několik dní ale i několik týdnů. K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj.

V druhé (Mezofilní) fázi klesá teplota na 40-45° a začíná pomalejší rozklad složitých látek (proteiny, celulóza a lignin), kterého se účastní zvláštní skupina aktinomycet a celulolytické mikroflóry. V tuto chvíli také začínají vznikat složitější humusové látky, kompost získává hnědou barvu a zemitou strukturu, a původní složky kompostu již nelze rozeznat.

Ve třetí a poslední fázi – Dozrávání – kompostování vznikají nejstabilnější humusové látky, už zcela homogenní substrát osidlují kulovité bakterie – koky a celý kompost voní po lesní půdě. Teplota blízká okolí, pH opět stoupá, kompost získává konečný vzhled