Základní informace

Jsme malá komunitní kompostárna obcí Přestavlky, Soběhrdy a Vranov.

Vznikli jsme za podpory SFŽP jako komunitní kompostárna na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech., s cílem prevence vzniku odpadů, kdy se rostlinné zbytky z území obce zkompostují a využijí ke hnojení zeleně.

Zpracováváme bioodpad, který můžete ukládat buď přímo v naší kompostárně (po telefonické dohodě), nebo do kontajnerů, které jsou umístěny v každé z obcí, na těchto místech:

Jaký odpad ANO

Budeme velmi rádi, přinesete-li nám tento bioodpad:

Zelený odpad:

  • Trávu, seno, květiny
  • Listí
  • Spadané ovoce
  • Zbytky zeleniny

Hnědý odpad:

  • Větve z ořezů stromů
  • Piliny, hobliny

Jaký odpad NE

Prosíme, tyto věci do kompostárny nepatří:

  • Běžný odpad
  • „Gastro odpad“ – zbytky jídel, maso, pečivo…
  • Uhynulá zvířata
  • Kamení, sklo atd.

Přestavlky

Pro obce Přestavlky, Borka, Čistec, Doubravice Dubsko a Zahořany je kontajner umístěn:

Vedle komunikace směrem k areálu Agra („za starou poštou“)

Soběhrdy

Pro obce Soběhrdy, Mezihoří, Phov, Žíňany a Žíňánky je kontajner umístěn:

Objekt velké čistírny odpadních vod

Vranov

Pro obce Vranov, Bezděkov, Klokočná, Mačovice, Údolnice a Vranovská Lhota je kontajner umístěn:

U staré hasičárny

Názory a zkušenosti

Dříve jsem házela posekanou trávu do lesa, ale cítila jsem, že to není ono. Jsem ráda, že nyní mohu využít kontajnerů, díky kterým skončí kompost na poli.

JanaLepší pocit

Bylím na konci vesnice a lidé mi hromady bioodpadu nachávali kousek za plotem. Jsem moc rád, že nyní budu mít konečně u domu čisto.

JosefKonečně čisto

Vůbec nevim proč se s kompostem tak blbne. Do příkopu házim trávu 20 let a nevidim důvod proč to měnit.

VašekZase nějaká evropská blbost