Projektování kompostáren

Zajistíme kompletní projektovou dokumentaci potřebnou pro povolení kompostárny stavebním úřadem. Projekt řádně prodiskutujeme se všemi dotčenými úřady a v rámci naší inženýrské činnosti Vám zařídíme povolení ke stavbě kompostárny

Individuální projekt

Naše projekční práce mohou být jak zcela individuální na míru Vašemu projektu, tak můžete využít naši standardizovanou kompostárnu a ušetřit tak prostředky za úpravu projektu na Vaše podmínky.

6

měsíců se budete sami trápit se stavebním povolením