kompost srdce

Účel kompostování

Účel kompostování a důvod zařízení kompostárny je zpracování biologicky rozložitelného materiálu tak, aby došlo využití látek na poli, místo toho aby končil na skládce.

Kompostování představuje řízený aerobní proces postupující dle počlivě řízené receptury. Při kompostování není třeba používat žádné biopreparáty ani biostimulátory. Kompostovací proces je zajištěn:

Základní parametrem kontroly je teplota – její průběh od začátku do konce kompostovacího procesu indikuje aktivitu mikroorganismů a jejich výkonnost, intenzitu rozkladu a účinnost technologie (hygienizace zakládek).

Materiál je překopáván překopávačem kompostu, případně nakladačem, k zajištění homogenizace a aerobního prostředí v zakládkách. Hromady mohou mít trojúhelníkový nebo lichoběžníkový průřez o rozměrech dle použité mechanizace.

Zakládky kompostu mohou být zakryty speciální geotextilií, která zajišťuje udržení správného mikroklimatu a eliminuje vliv povětrnostních faktorů.